Slektstre for familien Colberg

Odds oldefar Lorentz Emil Colberg

Lorentz Emil Colberg ble født 19.2.1843 i Kristiania. Han var sønn av Engebreth Engebrethsen Colberg og Maren Dorothea Baltzersdatter Wentzel. Moren var av gammel glassblåserfamilie utvandret fra Tyskland og hadde sin oppvekst på Hadeland glassverk. Faren var stampemester og bodde en tid i "Hønse-Lovisas hus" på Sagene. 

I tiden før Lorentz giftet seg tok han forskjellig arbeid. I 1865 var han tjenestekar på gården Trodset i Skjeberg.

I 1866 traff han sin kommende hustru, Gunda Marie Hansen. De giftet seg 10.3.1867 og bosatte seg i Maridalsveien på Sagene. Ekteskapet skulle ikke imidlertid ikke vare lenge. Like før jul 1869 døde Gunda, og Lorentz satt igjen med to små barn, Kamilla nesten to år og Georg to måneder.

Lorentz ble boende på Sagene en stund etter at Gunda døde. Han hadde en husholderske, Julie Paulsen, til å ta seg av barna. I 1875 hadde han flyttet til sin bror Chritian i Bentsegade 2, til en gård som broren eide. Lorentz' tittel var på den tiden handelsborger. Han hadde sin egen kolonialhandel, L.E.Colberg, hvor han solgte dagligvarer. Butikken lå i gården som broren eide og hvor de alle bodde.

Lorentz giftet seg for annen gang med sin husholderske Julie Paulsen i 1876. De fikk fire barn sammen.

I 1886 kjøper broren plassen Kapellbråten i Ski. Det kan ha vært mange grunner til det, men vi aner i alle fall to. For det første: Lorentz barn fra første ekteskap går ikke så godt overens med sin stemor. Nå kan de flytte ut på Kapellbråten tidlig om våren og bo der til langt utpå høsten. Etterhvert bor de der hele året. For det andre: Lorentz er en meget sparsommelig mann. Ved at barna bor på landet, kan de dyrke grønnsaker til hans butikk. Det vil kanskje også være mulighet til å få kjøpt billig kjøtt fra gårdene der ute.

Lorentz Emil Colberg og Gunda Marie Hansen hadde to barn: Kamilla, født 18.1.1868 og Georg, født 5.10.1869.

Lorentz døde 30.6.1898.

Odds oldemor Gunda Marie Hansen

Gunda Marie Hansen ble født 18.3.1842 i Aker. hun var datter av vognmann Carl Hansen fra gården Gaustad i Nittedal og Lene Olsdatter fra gården Skogvold i Skedsmo.

I 1865 bodde Gunda sammen med sin mor og sin søster Regine på Sandakerjordet i Aker. Begge søstrene livnærte seg som lærerinder. Moren var enke. For å spe på inntektene, leide hun ut til en annen enke med tre barn og et barnebarn.

Gunda giftet seg med Lorentz i 1867, fikk to barn på ett og et halvt år og døde da minstemann var bare to måneder, 27 år gammel. Dødsårsaken var bukhinnebetennelse.

Gunda Marie Hansen døde 14.12.1869.

Kamilla Valborg Elise Colberg

Kamilla Valborg Elise Colberg ble født 18.1.1868 i Kristiania. Hun var datter av Lorentz Emil Colberg og Gunda Marie Hansen.

Kamilla vokste opp på Sagene og Bjølsen i Kristiania. Her levde hun alle sine barneår og sin tidlige ungdom. Men feriene tilbringer hun og Georg ofte hos bestemoren og tante Regine på Lillestrøm. Og selv bestemoren var en meget gudfryktig dame og ganske så streng, var dette et sted de trivdes. Det var godt å komme bort hjemmefra også, for stemor Julie var nok ikke særlig glad i sine to stebarn.

14 år gammel blir Kamilla konfirmert. På denne tiden er hun elev ved fr. Bauers skole (senere Berle) Drømmen hennes var å bli lærerinne. På skolen har hun alle fag, til og med engelsk og tysk. Av en eller annen grunn tok Kamilla aldri middelskoleeksamen, og hun ble aldri lærerinne. Men hun hadde sine drømmer, det kan vi se i en kladd for å søke om å ta den teoretiske lærerprøve.

I 1886 kjøper onkelen, Christian, en plass i Ski som het Kappelbråten. Dette kjøpet skulle bli et vendepunkt i Kamillas liv. Hun og Georg skulle komme til å tilbringe store deler av tiden sin der, i begynnelsen bare om sommeren, senere hele året. Til tider bodde også enkelte av hennes halvsøsken der. På Kappelbråten skulle hun også treffe han som ble hennes livsledsager.

Johan på Hebæk er på denne tiden svært forelsket i Kamilla. Han prøver på alle måter å få henne interessert, men Kamilla har mange beundrere, og hun holder Johan lenge på pinebenken. Johans mor Maren er nok også litt av en Kirsten giftekniv på denne tiden. hun inviterer stadig Kamilla og Georg på visitt til Hebæk. I 1892 skjer det en vending i Kamillas forhold til Johan. Hun er i ferd med å bli forelsket. Kanskje lokker det å bli frue på en stor gård, kanskje er det ikke så ille å bli gift med en bondemand. I 1894 blir de forlovet, og i september flytter hun tilbake til Sagene. Bryllupet er nær forstående, Kamilla har mye å gjøre med å ordne brudeutstyr og å stelle i stand til fest.

Kamilla Colberg og Johan Hebæk blir gift i Sagene kirke 22.1.1895

Kamilla trives som husfrue på Hebæk. Hun holder ofte selskaper og blir ofte bedt bort. Men på høsten i 1895 får hun et brev fra tante Regine hvor det står at hun ikke klarer å ta seg av bestemoren alene lenger. Hun vil flytte til Ski. 1896 blir et svært travelt år for Kamilla. Hun har mer eller mindre ansvaret for gårdsdriften alene, en gammel bestemor og tante å ta seg av og hun blir gravid med sitt første barn.

I 1900 flytter Johan inn til Kristiania. Hun får ansvaret for gården helt alene. Bestemoren er død, men den gamle tanten bor der fremdeles. Hun jobber hardt selv om hun har noe hjelp. Ved siden av gården har hun sine to små gutter, Gunnar på tre og Karsten som er nyfødt, å ta seg av. 

Det går dårlig med Johan på denne tiden. Han låner mye penger for å klare driften av gården og for å betale alle regningene sine på spill og brennevin. Kamilla er fortvilet. hun ser at de kanskje må flytte fra gården. I 1904 går det slik som hun har fryktet, Johan selger gården, og de flytter til en mindre plass Stønnerud.  Her bor de noen år, til 1913. Stønnerud er også solgt, familien flytter til en husmannsplass, Gjerdsrudejet. Johan har fått jobb som gårdsbestyrer på Gjerdsrud. Men han klarer ikke å beholde denne jobben heller. I 1926 bor Kamilla og Johan på en liten husmannsplass i Østmarka, Dølerud. Huset står der ennå, låven og fjøset er borte. Plogen som Johan brukte står rusten utenfor huset. Veggene gjemmer på mange minner fra tiden de bodde der.

Det ble for slitsomt for Kamilla og Johan å bo der langt inne i skogen. De begynte å bli gamle, og Kamilla var svært plaget av gikt. Under krigen flyttet til et toetasjes hus, Langebråtan, som sto der hvor Grønnmo fyllplass nå ligger. Men selv dette blir for slitsomt, de flytter til Økern aldershjem hvor Johan dør. Kamilla flytter over til Nordstrand aldershjem hvor hun lever sine siste dager.

Kamilla dør i 1961, 92 år gammel.

Johan og Kamilla fikk fire barn, Gunnar, Karsten, Ingeborg og Lorens, se Hebæk-slekta.

Georg Lorentz Colberg

Georg Lorentz Colberg ble født 5.10.1869. Han var sønn av Lorentz Emil Colberg og Gunda Marie Hansen. Han vokste opp på Bjølsen i Oslo.

I 1892 blir Georg utkalt til det militære. Han holder til på Gardermoen, han er rekrutt ved Christiania Bataljon, annet kompani som matr. nr. 3789. Georg forteller i et brev til sin søster Camilla hvordan han har det der: Han har det godt og trives bra - etter omstendighetene. Soldatene må opp klokken fem. Da går reveljen. Det er to trommeslagere som går gjennom sovesalene og "allarmerer". "Exerciser" er det fra seks til åtte, hvil fra åtte til ni, øvelser fra ni til tolv, hvil fra tolv til kvart på fire, øvelser fra fire til syv og til sist fri fra syv til ni. Klokka ni må alle oppstille til bønn, en salme blir sunget, Fadervår blir lest og det hele avsluttes med et rungende "Gud bevare kongen og fædrelandet". Georg synes middagsmaten i leiren er meget god, men kaffen er ikke mye å skryte av. Han har mange kjente i leiren, særlig er det mange gamle skolekamerater der. Videre forteller han at han har leid et værelse like ved leiren sammen med fire andre. Der har de det "ualmindelig kjækt med regelmæssig toddy hver aften".

Georg giftet seg med Marie Andersdatter Hebæk, søster av Johan, 29.1.1895, en uke etter sin søster.

I 1900 var Georg kontorist ved et sakførerkontor.

I 1910 kjøpte han Vold Østre i Aas. Men ekteparet skulle ikke bli boende i Ski. De flytter til Nittedal, til Lihagen. Vinteren 1928 forteller Georg om en hard vinter med mye snø og sprengkulde. Han er bekymret for brønnene sin. De hadde i februar ikke noe vann i den ene, kun litt i den andre. Han har dessuten vært syk og har problemer med å få måkt snø. Takene har han ennå ikke vært opp på, men må snart måke der også.

Georg og Marie hadde to sønner:
Lorentz Andrers Wentzel Colberg, født 21.10.1897 og Eivind Colberg, født 11.5.1900.

Kommentarer

22.06.2019 13:41

Milla Åhlin

Hei! Har du kjennskap til flere av de svenske steinhoggerne ved Iddefjorden, søker opplysninger om min farfar Karl Åhlin. Mvh

22.06.2019 15:13

Marit Hebæk

Beklager kan ikke hjelpe deg.

23.01.2019 15:19

Knut Myhre

Min e-postadresse er:
myreknut@online.no

23.01.2019 14:21

Knut Myhre

Vet du hvem som var hans far

23.01.2019 14:41

Marit

Kan jeg få e-posten din, så kan vi utveksle kunnskap

23.01.2019 12:18

Marit

Jeg vet ganske mye om Raymond.

22.01.2019 23:01

Knut Myhre

min oldemor Josephine Paulsen.
Med vennlig hilsen Knut Myhre

22.01.2019 23:00

Knut Myhre

Hei.
Meget interessant. Kom over denne siden da jeg forsøkte å finne ut mer om vår families "sorte får" Raymond Colberg. Lorentz Emil (f 1843) giftet seg med Julie Paulsen som var søster til min

06.03.2010 03:04

Anders Colberg

Spennende lesning for en ung colberg, tusen takk!